Obchodné podmienky

Bystreecka house s.r.o.

Jána Milca 8,

Žilina 010 01

IČO: 51 314 185

Klient si môže objednať pobyt prostredníctvom rezervačného systému na web stránke Bystreečka

Klient je povinný uhradiť platbu vo výške 100% hodnoty rezervácie pred nástupom na pobyt pomocou rezervačného systému na webstránke Bystreečka. Rezervácia je automaticky zrušená v prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti.

Prenajímateľ sa zaväzuje:

  • umožniť v dobe trvania pobytu vyhliadkový posed Bystreečka užívať, na základe uhradenej objednávky za ubytovanie
  • v prípade nepriaznivého počasia zabezpečiť náhradné ubytovanie v okolí martinských holí

Nájomca sa zaväzuje

  • zaplatiť za objednaný pobyt dojednanú cenu o rešpektovať bezpečnostné pokyny vyhliadkového posedu Bystreečka

Check in/Check-out

 • V deň príchodu je check-in od 12.00 hod
 • V deň odchodu je check-out do 10.00 hod.

Vstup na vyhliadkový posed je povolený len nájomcovi a osobám, ktorým prenajímateľ umožní v dobe trvania nájmu chalúpku užívať, pričom všetci zúčastnení sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné pokyny pre užívanie chalúpky „Bystreečka“, ktoré sú súčasťou Prehlásenia o dodržiavaní bezpečnostných pokynov  a na znak súhlasu, Prehlásenie podpísať.

Nepriaznivé počasie

V prípade nepriaznivého počasia počas pobytu (búrka, silný vietor), kedy Meteo stanica v rovnakej lokalite predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť / nárazy vetra viac ako 90 km /hod, bude prenajímateľ nájomcu a ďalších užívateľov chalúpky Hniezdočko informovať a existujú nasledujúce možnosti:

 • Pokiaľ sa nájomca rozhodne aj napriek varovaniu prenajímateľa v pobyte pokračovať, prehlasuje tak, že noc na posede strávi na vlastné nebezpečie a zodpovednosť.
 • Nájomcovi je vrátených 50% uhradenej platby za ubytovanie a umožnené urobiť si novú rezerváciu v rámci dostupnosti a to s 50% zľavou na pobyt za rovnakú alebo vyššiu cenu, ako pôvodný zrušený pobyt.

Domáce zvieratá

Zvieratká počas pobytu povolené.

Deti

Dieťa má vstup povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo v sprievodnej dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná. Minimálny vek dieťaťa nie je obmedzený.

Kapacita

Kapacita domčeku Bystreečka je určená pre 4 osoby vrátane detí. Možnosť prístelky nie je možná a maximálna kapacita je prevádzkovateľom z dôvodu bezpečnosti a komfortu prísne obmedzená.

Cena

Ceny ubytovania sú plané podľa aktuálne uvedeného cenníka na našej web stránke 

Reklamácie sú vybavované:

Storno podmienky:

 • 22 dní a viac pred príchodom
  Ak je rezervácia zrušená 22 dní a viac pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.
 • 21 – 8 dní pred príchodom
  Ak je rezervácia zrušená 21 – 8 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50% prijatej platby.

  Pri zmene termínu: 15 – 8 dní pred príchodom Vám bude účtovaný poplatok vo výške 30% z celkovej ceny rezervácie.

 • 7 dní a menej pred príchodom
  Ak je rezervácia zrušená 7 dní a menej pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100% prijatej platby a zmena pôvodnej rezervácie termínu už nie je možná.
 • Klient si za seba môže nájsť náhradu.